Košík
 

Počet položek: 0

Celková cena:
0,00 Kč

 

REGISTRACE

1. Registrace FO „fyzická osoba“běžný zákazník

Na úvodní straně vpravo nahoře klikněte na "Registrace nového uživatele" a vyplňte uvedený formulář.Vyplňujte prosím údaje včetně diakritiky aby nedocházelo k chybnému zaslání zásilek. Po zaregistrování si nově otevřete naše stránky a vyplňte Vámi zvolené Uživatelské jméno a Heslo .Poté máte možnost zakoupit veškeré produkty kromě produktů v sekci specializované pro kadeřnické salony - Barvy a Oxidanty ( pouze pro registrované viz.níže).

2. Registrace PFO „právnická a fyzická osoba“ s živnostenským oprávněním pro činnost KADEŘNICTVÍ, HOLIČSTVÍ

Na úvodní straně vpravo nahoře klikněte na "Registrace nového uživatele" a vyplňte uvedený registrační formulář. Vyplňujte prosím údaje včetně diakritiky aby nedocházelo k chybnému zaslání zásilek. Dále je nutné vyplnit políčko , popř. DIČ. Tyto údaje budou ověřeny a následně Vám bude navíc přiděleno speciální heslo ( bývá přiděleno většinou v průběhu několika hodin). Toto VIP heslo umožňuje nakupovat i v sekci pro specializované zákazníky.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce a to nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prostřednictvím expresní přepravní společnosti PPL, na dobírku. Kupující právo volby osobního odběru objednaného zboží na adresách určených prodávajícím či úhradu předem (bankovním převodem).
2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.
3. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.
4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případě nepřevzetí objednaného zboží do 30 dnů od objednávky, prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na expedici zásilky a objednávku stornuje.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. PREVENCE
1. Při výběru zboží je důležité, aby výrobek, který si zákazník vybere, přesně splňoval jeho požadavky a odpovídal jeho potřebám.
2. Je velmi důležité, aby zákazník po celou dobu užívání zboží dbal na pravidla užívání zakoupeného zboží.
3. Pro zachování kvality zboží je důležitá správná údržba. Nevhodná údržba zboží zkracuje jeho funkčnost a odolnost.

II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
1. Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží v záruční době, zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2. Vadou se myslí: nedodržení technologie, nevhodná technologie, nevhodný nebo nekvalitní materiál.
3. Nelze považovat vadu tehdy: vzniklo-li porušení výrobku třetí osobou, vystavování výrobku nevhodným podmínkám, úmyslné poškození výrobku uživatelem, nevhodná údržba.
4. Za řádnou reklamaci považujeme, jestliže je výrobek úplný a odpovídá zásadě hygieny. Společnost FIRSTHAND s.r.o. právo výrobek odmítnout v reklamačním řízení, který nebude odpovídat daným podmínkám hygieny
5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Ve výjimečném případě může pověřený pracovník lhůtu prodloužit.

III. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
1. Zákazník může uplatnit svoji reklamaci poštou či osobně. Reklamace bude zahájena při předložení dokladu zakoupeného zboží.

IV. LHŮTY PRO UZNÁNÍ REKLAMACE
1. Zákazníkovi může být uznána reklamace, je-li výrobek v záruční době. Reklamaci by měl zákazník uplatnit co nejdříve bez zbytečného odkladu. Při prodlužování a prohloubení vady může být důvod pro odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná platit ode dne koupeného zboží.
2. Záruční doba se nepočítá ode dne, kdy byl zákazník po skončení reklamačného řízení povinnen zboží převzít. Společnost FIRSTHAND s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení , kdy právo uplatnil a o době jejího trvání. Na vyměněné zboží se vztahuje nová záruční doba 24 měsíců.

VI. ROZPOR S OBJEDNÁVKOU
1. Společnost FIRSTHAND s.r.o. odpovídá za prodávané zboží ve shodě s OBJEDNÁVKOU, zejména za skutečnost, že zboží je bez vad. Shodou s objednávkou se rozumí, že zboží vlastnosti, uvedené společností FIRSTHAND s.r.o.
2. Vyskytne-li se rozpor mezi objednávkou a vlastnostmi zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne převzetí zboží, považuje se tento za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží (zejména změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží) nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí tehdy, pokud zákazník před převzetím zboží věděl o rozporu s objednávkou, nebo sám rozpor způsobil.
3. Pokud nebylo zboží při převzetí zákazníkem ve shodě s objednávkou, je společnost FIRSTHAND s.r.o. povinna uvést zboží do stavu, které bude odpovídat objednávce, a to podle požadavku zákazníka opravou či výměnou (lze s případným doplatkem vyměnit za jakékoliv zboží z aktuální nabídky společnosti FIRSTHAND s.r.o.). Není-li výměna zboží možná, může zákazník od objednávky odstoupit.


OCHRANA PŘI POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů

Nahoru